Book

Hồi sinh


                                                                                                                            Tác giả : Deep
Tôi trèo lên cửa sổ
Hứng mặt trời
Ánh vàng rực cháy
Sưởi lòng tôi

Nắng lên cao
Bóng rát
Tôi sợ. Tôi đau. Tôi gồng mình giãy thoát
Muộn mất rồi!

Lưỡi gươm ánh sáng
Ghim tôi chặt cứng
Đúng tim
Càng cựa quậy càng buốt thêm

Tôi muốn rút lưỡi gươm ra khỏi tim
Nhưng máu sẽ chảy
Người sẽ khô lại
Và tắt hơi

Không!!!
Tôi còn yêu đời
Tôi muốn sống
Tôi sẽ cứu mình

Tim tôi sẽ nóng lên
Nung chảy lưỡi gươm sắc nghiệt
Lồng ngực rách sẽ liền da thịt
Tôi lại hồi sinh …

Tôi sẽ hồi sinh
Nguyên vẹn trái tim mình

(30 tháng 9 2009)