Movie, Music, Uncategorized

“My week with Marilyn”- “Autumn leaves” by Nat King ColeXem “My week with Marilyn” để thấy sau những hào quang, sự ngưỡng mộ, tán dương… cồ đào Marilyn và có lẽ rất nhiều người nổi tiếng, cô độc đến thế nào.

Đọan phim mình thích nhất là khi Marylin và Colin trở về sau một ngày hẹn hò, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm trong veo, những thảm lá vàng… Chỉ còn Nat King Cole với “Autumn leaves” …

“The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold”