Daily life, Movie

Giáng sinh 2013


Giáng sinh 2013

Để chuẩn bị cho tối Giáng Sinh lành mạnh, bảo vệ môi trường (không ra đường đốt xăng), cháu Vân đã cẩn thận kéo torrent “Love Actually” từ mấy hôm trước. Nhà lại đương có chai rượu Bailey béo bùi không để dùng dịp này thì dùng dịp nào

Chiều Giáng Sinh, viết review phim “Chung King Express” mà cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, mãi không viết nổi. Vì phim này diễn tả nỗi cô đơn mà cháu Vân đang không có tý cảm giác cô đơn nào nên không viết được.

Nhân dịp này, cháu Vân xin chúc các bạn ngày Giáng Sinh vui vẻ