Movie

“Last days in Vietnam”


“Last days in Vietnam” là bộ phim tài liệu của đạo diễn Rory Kennedy về những ngày cuối cùng của Sài Gòn trước và trong ngày 30-4 sau khi tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh.

Bộ phim nói nhiều về sự nhân đạo của người Mỹ, tinh thần, trách nhiệm của ngài đại sứ Graham Martin khi tiến hành cuộc di tản với mục đích đưa càng nhiều người Việt đi càng tốt.

40 năm trôi qua.

Tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn, nhìn theo nhiều hướng cũng là một cách không tồi để nhẹ nhàng hơn với quá khứ và lịch sử.

Rốt cuộc thì Việt Nam- với vị trí địa lý chiến lược của mình- luôn là quân cờ trong những tính toán của các nước lớn.

Ai đúng? Ai sai? Ai là chính nghĩa?

Chiến tranh.

Thường dân và những người lính trở thành quân cờ trên bàn cờ chính trị.

Tôi ấn tượng nhất với lời tâm sự của một cựu bịnh VNCH “Tôi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh. Chúng ta đã chiến đấu vì cái gì? Đây là điều mà người Mỹ muôn sao?”

15vanesobit

(Picture by Huber Van Es on 30-4-1975)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.