Uncategorized

5145206033_3d40558b21.jpg


Bộn bề nhiều suy nghĩ.
Biết thừa là không nên mà ex cho ra khỏi đầu được.

Vẫn biết là người tính không bằng giời tính.
Nhưng việc đi lang thang, dặt dẹo hết đường này đến đường nọ thực ra rất căng thẳng và chán.

Sống lắc lư, đu dây, tỉnh tỉnh mơ mơ nói chung không vui lắm đâu 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.