Uncategorized

15.04.2014


Một trong những điều biết mà vẫn phải tự nhắc lại để nhớ: đừng bao giờ nhìn vào một mặt cuộc sống của ai đấy để đánh giá toàn bộ cuộc sống của người ta. Cuộc sống ít khi hoàn hảo

Đi trên đường nhìn thấy những người lao động trở về sau một ngày làm việc, chắc chắn công việc của họ vất vả, chắc chắn lương họ thấp, tại sao trông họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc?

Nhiều khi biết là mình bi quan và bi quan, căng thẳng chả giải quyết được vấn đề gì. Những vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đấy được.

Đôi khi phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, phải tiêu tốn thời gian.

Chiều đi về nhà, ngẫm lại thấy cuộc đời mình chưa đạt được, có được cái gì ngay và luôn. Rất nhiều điều đến không hề dễ dàng, phải chờ đợi, chờ đợi với lại đợi chờ. Nhưng khi nắm trong tay rồi, thấy thật giá trị vô cùng

Cuộc sống không thể bằng phẳng mãi được. Cố lên nào! Tèn ten!

1 thought on “15.04.2014”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.