Daily life, Movie

Giáng sinh 2013


Giáng sinh 2013

Để chuẩn bị cho tối Giáng Sinh lành mạnh, bảo vệ môi trường (không ra đường đốt xăng), cháu Vân đã cẩn thận kéo torrent “Love Actually” từ mấy hôm trước. Nhà lại đương có chai rượu Bailey béo bùi không để dùng dịp này thì dùng dịp nào

Chiều Giáng Sinh, viết review phim “Chung King Express” mà cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, mãi không viết nổi. Vì phim này diễn tả nỗi cô đơn mà cháu Vân đang không có tý cảm giác cô đơn nào nên không viết được.

Nhân dịp này, cháu Vân xin chúc các bạn ngày Giáng Sinh vui vẻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.