Uncategorized

Đêm


IMGP7050Đêm.

Ngồi chờ bơm nước.

Muốn viết ra tất cả.

Rồi lại cười.

Thấy không còn bận lòng.

Đến mức phải viết nữa.

Lúc nãy còn thấy sục sôi bao điều.

Bây giờ lại chả biết viết cái gì.

Càng không để tâm, càng thấy vui vẻ.

(Ví dụ như càng không để tâm đến mặt mụn, mắt đau, chân đau thì càng đi lang thang được nhiều chỗ…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.