Italia

Via della Conciliazione, Vaticano


Via della Conciliazione, Vaticano
Một ngày đẹp trời muốn đóng Facebook lại thế là đóng. Khi có Giáo hoàng mới cũng băn khoăn không biết thế giới Facebook phản ứng với sự kiện này thế nào? Rồi mình quyết định chỉ đọc báo, không quan tâm đến Facebook có gì.
Mình xem được bức ảnh trong đó người ta so sánh biển người chào đón Giáo hoàng mới năm 2005 và năm 2013. Năm 2005 đó đúng là một biển người. Năm 2013, 8 năm sau, đó là một biển smartphones, máy tính bảng!!!!
Rời bỏ Facebook, thấy mình có nhiều thời gian hơn, thanh thản hơn, không phải cắm đầu cắm cổ vào máy tính, vào điện thoại suốt ngày nữa.
Cảm ơn thế giới ảo, cảm ơn smartphone nhưng mình nhận ra là sống thật, sống đơn giản, không quá phụ thuộc vào công nghệ thì vui và hay hơn 🙂
Thế giới ảo tưởng là rộng nhưng thực ra lại quá chật, nó thu hẹp không gian sống và sự giao tiếp của mình quanh quẩn xung quanh cái máy tính với cái điện thoại. Mình sẽ ra ngoài thế giới thật, cái thế giới tưởng rất nhỏ mà hóa ra lại rất rộng lớn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.