Daily life

Ngày của mẹ- 13.5.2012


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, May 9, 2012 at 10:56pm ·

Mẹ ơi,

Thế là sắp đến “ngày của mẹ”. Con biết mẹ chẳng biết về ngày này, và nếu con có kể với mẹ, mẹ sẽ bảo con rằng “Mày chỉ vẽ chuyện”.

“Ngày của mẹ”- ngày để nhớ, để biết ơn và để mẹ. Đối với con, ngày nào cũng là ngày của mẹ.

Năm ngoái, con không ở nhà trong “ngày của mẹ”. Hôm ấy con đã gặp rất nhiều “mẹ” trên xe buýt, ai cũng cầm một bông hoa và ai trông cũng hạnh phúc. Con đã nói lời chúc mừng với một “người mẹ”. Trước khi bà xuống xe, bà nhắn lại rằng ” Cho bác gửi lời chúc đến mẹ cháu”. Con đã khóc trên xe, vì lúc ấy con nhớ mẹ vô cùng, con tủi thân vô cùng vì hôm ấy con không thể mang tặng mẹ dù chỉ một bông hoa.

Mẹ ơi,

Con xin lỗi mẹ, vì lúc nào con cũng làm mẹ phải lo lắng. Nhưng mẹ ơi, con đang sống như bố mẹ đang sống. Con nghèo nhưng con không hèn. Con tự hào vì bố mẹ, vì cách bố mẹ đang sống. Con nhìn bố mẹ, và con muốn được sống như bố mẹ, dù chưa bao giờ bố mẹ dặn con nên sống hay phải sống như vậy.

Ngày trước con từng được học hai câu thơ

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Con biết, đối với mẹ con lúc nào cũng là đứa trẻ con. Nhiều lúc con bực tức với mẹ khi mẹ lúc nào cũng muốn che chở cho con. Rồi con lại thấy buồn vì con từng này tuổi mà vẫn để mẹ phải lo lắng.

Mẹ ơi,

Con chỉ muốn nói với mẹ, là dù con có dỗi mẹ, con có cãi mẹ, thì lúc nào con cũng yêu mẹ nhiều lắm.

Con gái hay cãi bướng, lông bông của mẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.