Uncategorized


By Vân Tường Nguyễn · Saturday, April 2, 2011

Ngồi trên một tảng đá.

Nhìn ra xa là biển của nước Ý.

Nghe từng đợt sóng vỗ vào bờ

với tiếng gió thổi.

Nhìn ánh nắng vàng trải rộng trên bãi biển

và đường chân trời.

Thế giới quá rộng lớn.

Ta thì quá bé nhỏ.

Cuộc đời này,

Thế nào là hạnh phúc? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.