Uncategorized

Hết tháng


By Vân Tường Nguyễn · Tuesday, March 1, 2011

Hết tháng.

Một tháng quá dài.

Phóng xe đi loanh quanh trên đường.

Nhìn những cành cây khẳng khiu trụi lá.

Mua một bó hoa bọc trong tờ giấy trắng.

Những bông hoa trắng ngà, li ti, li ti.

Con phố mình thích vẫn đẹp như thế.

Những hàng cây vẫn thằng tắp.

Dòng người, dòng đời vẫn trôi.

Giờ thích màu trắng.

Trắng trơn.

Không có gì cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.