Uncategorized

(Phải có tiêu đề mới được post)


By Vân Tường Nguyễn · Tuesday, October 12, 2010

Thấy rất buồn.

Vì điều mà mình thực sự coi trọng, ra sức bảo vệ giờ đang trôi tuột đi.

Thấy sức ép từ hai phía sắp nghiền nát mình ra.

Thấy chịu trách nhiệm với bản thân mình thôi đã là quá mệt mỏi.

Bắt đầu nghĩ mình sẽ không bao giờ lập gia đình.

Bởi mình không thể chịu trách nhiệm cho người khác.

Cuộc sống tự do vì sao lại khó khăn đến thế?

Có cảm giác như mình đang đứng trên vách đá, gió rất to.

Mình sắp rơi xuống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.