Book, Daily life

Đối thoại đêm khuya


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, August 22, 2010 at 1:04am

…Ông đã vượt qua một chặng đường dài mới tới được bãi cỏ xanh lam nay, và giấc mơ của ông chắc đã có vẻ gần đến nỗi thể nào ông cũng sẽ bắt được nó. Ông không biết rằng nó đã ở sau lưng ông mất rồi, ở mọt nơi nào đó phía sau, trong cái mở mịt mênh mang ở phía bên kia thành phố,…

Gasby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu- ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn…

Chúng ta cứ thế dấn bước, những con thuyền rẽ sóng ngược dòng, không ngừng trôi về quá khứ.”

(Trích “Đại gia Gasby”)

 

Tiền là gì?

Cần bao nhiêu tiền để thấy hạnh phúc?

Thật sự,

Có cần phải có nhiều tiền để thấy hạnh phúc?

Hạnh phúc là gì?

Bạn có tiền không?

Không.

Bạn có thấy hạnh phúc không?

Có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.