Uncategorized

Về đâu


Con đường nhựa thẳng tắp.
Trời rất nắng. Hơi nóng bốc lên hầm hập. Hầm hập.
Cứ đi. Một mình.
Đơn giản là đi. Đi mải miết.
Đi. Không biết đi đâu, đi làm gì.
Hai chân đều đặn.
Lên. Xuống

Trời vẫn rất nắng. Nắng thiêu đốt da thịt.
Trước mắt, thấy rất nhiều cầu vồng.
Bay lên. Rơi xuống. Đảo lộn.
Mình đang đi đâu? Mình đang làm gì?
Không biết.
Chỉ thấy đường. Là đi. Là bước tới. Đầu óc có nghĩ được gì?

Dưới cái nắng chói chang.
Chỉ tin.
Nếu cứ bước mãi, bước mãi
Rồi cũng thoát khỏi con đường thẳng tắp.
Ôi con đường ngập tràn ánh sáng.

Rồi mưa. Ập đến.
Sấm. Sét. Tóe lửa.
Hàng ngàn, hàng vạn hạt mưa.
Đâm vào da thịt.
Đau không?
Không biết nữa.
Trời nóng. Trời lạnh.
Lạnh hay nóng?
Không biết nữa.
Vẫn đi.
Về đâu.
(Hà Nội một ngày nắng rất nắng, mưa rất mưa)

Sunday 9 May at 11.23 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.