Uncategorized

Chuyện linh tinh


Hơn một tháng rồi không viết cái Notes nào.
Tự nhiên dạo này lại hay nghĩ ngợi linh tinh. Sau hai tuần nghỉ Tết vui chơi, ăn uống thừa mứa giờ thành ra rửng mỡ.
Suốt ngày nghĩ linh tinh.
Nghĩ đến “right” và “wrong” nhiều nhất. Nghĩ hàng ngày. Và càng nghĩ càng thấy lẫn lộn giữa “right” và “wrong”. Đúng hơn là không biết cái gì, điều gì là “right” với mình bây giờ.
Và không hiểu mình thật sự muốn cái gì.
Hôm qua muốn cái này.
Hôm nay lại thấy nó là của dở hơi.
Có khi sáng nghĩ cái này tuyệt. Chiều đã thấy chán.

Nghĩ nhiều và thấy hóa ra sống cuộc đời đơn giản lại thật phức tạp.
Mình có dở hơi không khi mình cảm thấy mình không thích lắm bằng cấp, mình chẳng thiết quyền lực, mình không chịu chen, không chịu “phấn đấu”?
Bao nhiêu người thích cơ mà? Sao mình lại không thích?
Sao mình không có ý chí như bao nhiêu người khác? Sao mình không làm được cái gì để bố mẹ được một lần tự hào?
Sao mình không thích vào những chỗ đẹp đẽ bóng bẩy mà cứ thích lên Lâm ngồi? Uống cafe sữa? Để rồi cả tối say lử đử và bây giờ thì không ngủ được mà ngồi đây viết linh tinh?

Monday, March 1, 2010 at 10:35pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.