Daily life

Nhạc nhảy


1
(Ảnh: Flickr)
Nhạc nhảy.
Những từ tiếng Anh trôi tuột qua tai.
Đơn giản là thế.
Chỉ nhớ tiết tấu rất nhanh.
Chỉ nhớ mình chợt cảm thấy đỡ mệt hơn.
Chỉ nhớ mình nghe nhạc nhảy,

* nhìn dòng người và xe đang qua lại, chợt nghĩ, những người những xe đang hối hả xuôi ngược kia…có phải, họ cũng đang trong một điệu nhảy?

* nhìn những bức tranh tường…với màu sắc…với ý tưởng…hòa bình…bọn trẻ con đang nô đùa…

Cười.
Sắp hết một ngày và thấy cuộc sống đẹp.

Quên không cảm ơn anh lái xe, cảm ơn vì những bài nhạc nhảy anh bật.
Mình không thích nhạc nhảy.
Nhưng hôm nay, nhạc nhảy là một liều thuốc tốt.
Nhạc nhảy làm mình thấy bớt mệt. Quan trọng hơn, nhờ những bài nhạc hát với tiết tấu rất nhanh, với tiếng trống ấy, mình nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, cái đẹp.
Cười.
Bởi lẽ…
Mấy tiếng trước thôi, con đường ấy, thành phố ấy, đối với mình, chỉ như một tấm toan trống hoác, vô hồn, vô cảm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.