Blog 360

Urgent: chuyển Yahoo sang wordpress/blogpost bằng công cụ của Yahoo!


Yahoo cung cấp cho người dùng một công cụ để chuyển nhà: http://download.360.yahoo.com/
Dùng công cụ này import khá nhanh vì dù sao cũng là hàng “chính hãng”!
Cách dùng tại trang web này:

http://www.thuthuatblog.com/2009/05/chuyen-nha-tu-yahoo-360-toi-wordpress.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.