Blog 360, Movie

Pursuit of Happiness


Hôm nay xem “Pursuit of Happyness”

Khóc rất nhiều.

Có lẽ vì có tâm trạng giống với Chris Garner.

Tâm trạng như khi Chris ngồi ôm con trai trong nhà vệ sinh tàu điện ngầm, khóa trái cửa. Bên ngoài có người đập cửa. Bên trong Chris một tay ôm con trai đang say ngủ vì quá mệt, một tay giữ cửa, Và khóc!

Khóc cho tất cả những lần muốn khóc mà không thể khóc.

Khóc cho tất cả những thứ buộc mình phải khóc.

Buồn cười thật.

Xem một bộ phim quá đẹp với cái kết buồn cũng khóc.

Xem một bộ phim buồn với cái kết đẹp cũng khóc.

Và khóc xong.

Cũng vẫn thấy buồn.

Vẫn muốn khóc.

2 thoughts on “Pursuit of Happiness”

  1. hehe fim nay` xem lau roi`… nhung mo lan nao cung xem tu doan jua jua nen ko hieu tai sao bo con nha` nay` lai roi vao hoan canh day?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.