Blog 360, Daily life

Kể chuyện em Chin (phần 2)


Chuyện 4: Chin-hoạnh họe

Chin:Chị đã quét nhà chưa đấy?

CBC:Chị quét rồi.

Chin: Chị quét kiểu gì mà nhà toàn lông mèo thế này

CBC: Mày giỏi thì quét điiiiiiiii

Chuyện 5: Chin-giám sát

Chin: Chi đi đâu về đấy?

CBC: Chị đi chơi

Chin: Chị đi chơi với ai?

CBC: Với bạn chị

Chin: Bạn chị là ai?

CBC: Bạn chị làm sao Chin biết được?

Chin: Sao chị về muộn thế? Chị về muộn thế này là bố mẹ không hài lòng đâu

CBC: (ack) Bây giờ là mấy giờ mà bảo là muộn?

Chin: Muộn! Em nằm đây chờ chị mái (mãi) mà bây giờ chị mới về.

Chuyện 6: Chin-nói dai

Chin: Chị ơi, cái khăn này là của ai?

CBC: Của chị.

Chin: Của chị à? Thế cái khăn này là của ai?

CBC: Của chị.

Chin: Chị cho em nhé?

CBC: Ừ

Chin: Chị ơi chị có cho em cái khăn này không?

CBC: Ờ. Chị cho em đấy

Chin: Chị cho em thật nhé?
CBC: Ừ ừ

Chin: Cho em rồi là không được đòi lại đâu nhé!

CBC(đang bận): Ừ. Ừ. Ok. Ok Thôi đi ra chỗ khác đi

Chin: Chị cho em rồi đấy nhớ. Chị không được đòi lại đâu.

CBC: Ừ. Đi ra chỗ khác đi.

Chin: Chị đừng đòi đấy. Chị đừng đòi lại nghe chưa.

CBC: Biết roooooooooooooooooooồi!

Chuyện 7:

Bạn Chin được đánh giá là khôn, ghê gớm, bướng, tình cảm ….hơn chị bạn. Nói chung là cái gì cũng hơn chị bạn. Nhưng có một điểm, mà bạn Chin không bao giờ bằng được chị bạn. Bạn Chin nói ngọng! Hơn 3 tuổi rồi mà vẫn nói ngọng! “Bác sí, con muối, con khị, chó đúng (đốm), chó huệ (vện), khủn long, báo (bão), ngá (ngã)”. CBC cố sửa cho bạn nhiều lần nhưng đều thất bại. Và khi chị bạn bắt bạn nói đi nói lại nhiều lần quá, bạn cũng bắt chị bạn phải nói từ nọ từ kia “Chị nói thái thịt đi. Chị nói bác đi. Chị nói con khị đi”.(vẫn nói ngọng)

Chuyện 8:

Khi xem phim, tốt nhất nên tránh xa bạn Chin nếu muốn được yên thân, tập trung thưởng thức nghệ thuật “Chị A đâu rồi? Thế bố/mẹ/cô/dì/chú/bác của chị A đâu? Sao cô lại khóc? Sao chú lại mắng cô?” Mà khi bạn Chin đã hỏi, thì đừng dại mà trả lời là “Không biết” hay “Cũng không hiểu”. Vì bạn không thích những câu trả lời như thế. Bạn muốn phải có một câu trả lời rõ ràng. Chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, bạn sẽ hỏi đi hỏi lại, thậm chí hét, đánh cả người được/bị hỏi để tìm ra câu trả lời.

Chuyện 9:

CB
C: Chin đang làm gì đấy

Chin: Em đang bú sứa ,,

CBC: Sữa ai?

Chin: Sứa con chó

12 thoughts on “Kể chuyện em Chin (phần 2)”

  1. đợi con b lớn cht, đem ci gương cho b nhn vo, tập ni trong đ … đảm bảo hết ngọng 😉

  2. =)) con Bong nha` t cu~ng the… noi nhieu kinh khung… luc minh cung vui ve tung hung voi no thi ko sao.. vo fai luc dang buc minh hay dang ban ma gap bon nay thi… =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.