Blog 360, Daily life, Vietnam

FAQs- Các câu hỏi thường (sẽ) (phải) gặp


(Ảnh: Deviantart)

Thì hiện tại

—->Câu hỏi: Có người yêu chưa? Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có người yêu?

Giả sử 1: Đã có người yêu

—->Câu hỏi:

  1. Người yêu tuổi gì? Đang làm gì? Ở đâu?…blah blah blah….
  2. Bao giờ thì cho cô/dì/chú/bác/anh/chị/em ăn kẹo?

Giả sử 2: Mới lấy chồng

—->Câu hỏi: Có tin mừng chưa? Bao giờ thì để ông bà có cháu bế?

Giả sử 3: Đã có 1 con

—->Câu hỏi: Bao giờ thì sinh thêm đứa nữa cho nó có anh/chị có em?

Giả sử 4: Đã có 2 con

—->Câu hỏi: Chưa nghĩ ra

Có ai biết câu hỏi là gì không????

3 thoughts on “FAQs- Các câu hỏi thường (sẽ) (phải) gặp”

  1. thế cho chu học trường no?
    Giả sử 5: cc chu đ nhớn cả rồi, tốt nghiệp cả rồi
    —-> Cu hỏi: thế cc chu đ…c người yu chưa???

  2. Gia su 6: Bị ế
    –> Cu hỏi : bc biết mấy anh thợ xy tốt tnh khỏe mạnh lắm. Bc lm mối cho nh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.