Blog 360, Daily life

Mai Lĩnh ký sự (phần 5) Phóng sự bằng hình ảnh


Điều 1: Phóng sự này chỉ là bản nháp.

Điều 2: Phóng sự này vừa chân thật lại vừa mang tính giải trí

Điều 3: Phóng sự thực hiện tháng 8 năm 2007 tại Mai Lĩnh

Điều 4: Nghiêm cấm sao chép phóng sự này! Nếu bạn muốn copy đường link xin hỏi ý kiến chủ nhân trước!

9 thoughts on “Mai Lĩnh ký sự (phần 5) Phóng sự bằng hình ảnh”

  1. =)) =)) =))
    ko j diễn tả đc m,t gửi ci fng sự ny cho ci ng no đấy tn l Quốc Anh th m bị tịch thu ngay ci chứng chỉ qsự e nhớ,lo qu

  2. Hơ hơ sao cc bạn ở đy học hnh chăm chỉ thế xung quanh ngồi đọc say m :-<
    Chn thật nhất l đoạn 2 đứa đi vệ sinh chung v c 1 go nước con ạ =))

  3. Th bỉ học. Ci giọng thảo mai ko thể tả
    Mấy bc chnh phủ m bt th my chết em ạ.Dm ni xấu đảng, Nh nước v chnh phủ ;D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.