Blog 360, Daily life

A4’s clip


Được sự cho phép của bạn Trọng Long,cú_mèo post video clip về lớp cú_mèo lên đây để những ai không học A4 biết được 1 phần nào về lớp cú_mèo:

Đúng là những gì đã qua mới là những gì đẹp nhất.Xem clip này nghĩ đến hiện tại cú_mèo đã khóc !
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…..

6 thoughts on “A4’s clip”

  1. Uhm, sut nữa ti cũng ko nhn thấy ti 😀 . L ra được 1 mẩu đầu b t , n m ko ghi tn “DT” ở dưới th cũng ko nhn thấy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.