Blog 360

Entry for August 13, 2006


Oài.Cay cú bọn Yahoo vì ko cho mình vào Blog với cái lí do lãng nhách “chưa đủ 18 tuổi”.Cặm cụi lập mail mới để tự làm cho mình một Blog cho bằng chị bằng em :D.Hôm nay là một ngày rỗi việc của mình

2 thoughts on “Entry for August 13, 2006”

 1. ối giời

  khai bao nhiu tuổi chả được

  lạnh qu anh đang xut xoa đi bn tay

  ================
  10.43 am 31.1.2008
  Mr. Cm mn

 2. ha` ha` , em cung~ bj the^’ 1 la^n , uc’ no^? mat’
  ma` nam 2006 sis chua 18 tuc’ la` nam nay sis khoang? 20 , 21 j` do’ ha? sis? em doan’ chua^n? ko ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.